Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Biologia na egzaminie ósmoklasisty - wskazówki praktyczne (warsztaty online)Program:
1. Egzamin ósmoklasisty z biologii w przepisach prawa oświatowego
2. Typy zadań w arkuszu egzaminacyjnym i ich punktacja
3. Konstruowanie przykładowych zadań zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego z biologii w SP

Terminy realizacji:
27-10-2021 w godz. 14.30-17.45
03-11-2021 w godz. 14.30-17.45
16-11-2021 w godz. 14.30-17.45

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Ewa Olejnik