Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Branże i zawody - kim warto zostać? - szkoła podstawowa (klasy 7-8), gimnazjum

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Agata Antkowska,Iwona Lelewska, Dorota Gołębiewska