Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Branżowa szkoła w nowoczesnej edukacji zawodowej (seminarium)



Program:
  1. Nowoczesne nauczanie w szkole branżowej.
  2. Współpraca pracodawców i szkoły.
  3. Efektywne doradztwo zawodowe.

Terminy realizacji:
10-04-2018 w godz. 14.00 - 17.30

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele szkół branżowych
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: ekspert z ORE