Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Branżowa szkoła w nowoczesnej edukacji zawodowej (seminarium)Program:
  1. Nowoczesne nauczanie w szkole branżowej.
  2. Współpraca pracodawców i szkoły.
  3. Efektywne doradztwo zawodowe.


Cena: 40,00 zł
Adresat: nauczyciele szkół branżowych
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: ekspert z ORE