Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Broker informacji - zarządzanie wiedzą (kurs online)Program:
  1. Podstawy wyszukiwania informacji w internecie.
  2. Ocena informacji.
  3. Otwarte zasoby cyfrowe.

Terminy realizacji:
18-09-2017 w godz. 29.10.2017

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Iwona Lelewska
Prowadzący: Iwona Lelewska