Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Budowanie dobrych relacji inerpersonalnych uczeń-nauczyciel - rodzic (warsztaty)Program:
  1. Komunikacja inerpersonalna - wybrane zagadnienia.
  2. Specyfika relacji szkolnych.
  3. Dobre relacje - przykłady i  ćwiczenia.

Terminy realizacji:
03-04-2019 w godz. 14.30-17.30
09-05-2019 w godz. 14.30-17.30

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół/placówek
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska