Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Budowanie programu nauczania (warsztaty)Program:
  1. Wstęp do programu: opis zawodu, charakterystyka programu, założenia programowe.
  2. Określenie celów kształcenia.
  3. Opracowanie programu.
  4. Ewaluacja programu.


Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński