Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Budowanie warsztatu pracy nauczyciela stażysty w przedszkolu (warsztaty)Program:
  1. Prawne  uregulowania pracy nauczyciela stażysty przedszkola.
  2. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych wychowanków.
  3. Planowanie, realizacja i ewaluacja procesu wychowawczo-dydaktycznego.

Terminy realizacji:
03-10-2019 w godz. 15.00-17.15
08-10-2019 w godz. 15.00-17.15
15-10-2019 w godz. 15.00-17.15

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska