Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Chopin i poezja romantyczna (wykład)Program:
Wykład z okazji Roku Romantyzmu

Cena: 0 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: prof. A. Fabianowski UW