Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

CLIL na zajęciach języka angielskiego w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym (warsztaty)Program:
1.Czym jest CLIL i kiedy go stosować
2.Innowacyjne sposoby nauki języka angielskiego
3.CLIL na lekcjach języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej
4.Gotowe scenariusze zajęć z CLIL do wykorzystania na lekcjach języka angielskiego


Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Joanna Piernikowska