Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Co działa, kiedy nic nie działa - radzenie sobie w sytuacjach trudnych wychowawczoProgram:

Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo, związanych głównie z zachowaniem uczniów i trudnościach w komunikacji z uczniami

Przykłady stosowania zasad i metod, sensownych pedagogicznie i korzystnych zarówno dla uczniów jak i nauczycielaCena: 150,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska
Prowadzący: Jacek Pyżalski - prof. UAM w Poznaniu