Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Co ma wspólnego programowanie z czytaniem?

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze