Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Co nowego w edukacji? - sieć wsparcia i samokształcenia polonistów
Terminy realizacji:
13-09-2017 w godz. 15.00 - 18.00
01-06-2018 w godz. 10.00 - 12.00

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk