Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Co nowego w edukacji? - sieć wsparcia i samokształcenia polonistów
Terminy realizacji:
13-09-2017 w godz. 15.00 - 18.00
31-05-2018 w godz. 15.00 - 18.00

Prowadzący: Aneta Gabryelczyk