Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Co nowego w edukacji? - sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli polonistówProgram:

 

Praca online:
06-09-2018 - 04-06-2019


Terminy realizacji:
05-09-2018 w godz. 15.30-17.00
05-06-2019 w godz. 15.30-17.00

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk