Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Co nowego w edukacji polonistycznej - zmiany w podstawie programowej w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
  1. Zmiany w podstawie programowej języka polskiego.
  2. Cele kształcenia - wymagania ogólne i treści nauczania - wymagania szczegółowe.
  3. Sposób na lekturę - jak efektywnie pracować z tekstem literackim.
  4. Retoryka w ujęciu szkolnym.
  5. Budowanie wiązek zadań rozwijających umiejętności uczniów w zakresie kształcenia literackiego i kulturowego, językowego, tworzenia wypowiedzi oraz samokształcenia.

Terminy realizacji:
18-09-2017 w godz. 15.00 - 18.00
26-09-2017 w godz. 15.00 - 18.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk