Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Co powinien wiedzieć przyszły użytkownik biblioteki akademickiej?

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze