Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Co sprawia, że ciała pływają, toną lub unoszą się

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 1
Prowadzący: Aleksandra Łuniewska