Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Co warto wiedzieć o prawie autorskim (wykład)Program:
1.Podstawowe pojęcia z zakresu praw autorskich
2.Dozwolony użytek własny i wykorzystanie dzieła do celów edukacyjnych
3.Ochrona danych osobowych i wizerunku. Wolne i otwarte licencje

Terminy realizacji:
02-03-2022 w godz.

Cena: 30,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: Wojciech Wawrzak - specjalista zewnętrzny