Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Coaching w doradztwie zawodowym (warsztaty)Program:
  1. Doradztwo zawodowe a coaching kariery.
  2. Podstawowe narzędzia coachingu.
  3. Praktyczne zastosowania elementów coachingu w pracy z uczniami.
  4. Dobre praktyki-przykłady form i metod pracy doradczej do wykorzystania w programach zajęć z doradztwa zawodowego oraz pracy każdego nauczyciela


Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: pedagodzy, doradcy zawodowi
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Agata Antkowska