Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Cyberprzestrzeń - dobrodziejstwo czy zagrożenie?

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze