Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Cyfrowe lekcje (warsztaty)Program:
1.Kompetencje cyfrowe kompetencjami przyszłości
2.Narzędzia i aplikacje internetowe w poszczególnych fazach lekcji
3.TIK-owa praca domowa

Terminy realizacji:
22-02-2023 w godz. 14.30-17.30

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Ewa Olejnik