Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Cyfrowe narzędzia nauczyciela przedszkola (warsztaty)Program:
1. Techologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela
2. Narzędzia internetowe: Word Walls, Animoto, Genially

Terminy realizacji:
22-09-2021 w godz. 15.00-17.15
29-09-2021 w godz. 15.00-17.15

Cena: 90,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska