Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Cyfrowe wsparcie nauczyciela (warsztaty)Program:
  1. Pakiet biurowy Office 365 dla nauczycieli
  2. Kujawsko - Pomorska Platforma Edukacyjna Edupolis. 

Terminy realizacji:
07-02-2019 w godz. 9.00-14.00

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele bibliotekarze
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Agata Safian
Prowadzący: Marcin Ćwikliński, Joanna Grabowska, Agata Safian