Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Cykl spotkań z psychologiem: Porozmawiajmy o…. stresie w pracy nauczyciela

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: dr hab. Wojciech Gulin