Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Cztery pory roku w "dziecięcym laboratorium" - metoda badawcza w pracy z dziećmi młodszymi (warsztaty)Program:
  1. Rola doświadczeń i eksperymentów w rozwijaniu myślenia naukowego dzieci.
  2. Metoda badawcza w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej.
  3. Planowanie i organizowanie doświadczeń na podstawie zapisów nowej podstawy programowej z zakresu edukacji przyrodniczej i technicznej.

 


Terminy realizacji:
28-02-2019 w godz. 14.45-18.00
05-03-2019 w godz. 14.45-18.00
07-03-2019 w godz. 14.45-18.00

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic, nauczyciele specjaliści, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Irena Kaczmarowska