Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Czy przedszkolak wybiera zawód? Realizacja preorientacji zawodowej w przedszkolu i w kl. I-III

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Irena Kaczmarowska