Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Czy znasz swój region? (konferencja)Program:
Mikołaj Kopernik i jego dziedzictwo

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka oraz eksperci