Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Czy znasz swój region (seminarium)Program:
Kujawsko-Pomorskie w pigułce. Potencjał i możliwości rozwoju.
Giganci Kujaw i Pomorza. Kierunki lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu.
Terminy realizacji:
05-03-2022 w godz. 10.00-12.15
19-03-2022 w godz. 10.00-12.15

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka oraz prelegenci