Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Dobra współpraca - sposoby integracji i skutecznego działania grupy (warsztaty)Program:
  1. Integracja - zagadnienia ogólne (przykłady).
  2. Hierarchia i role grupowe.
  3. Ćwiczenia i sposoby integrowania grupy.


Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół/placówek
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Maciej Krzemiński
Prowadzący: Maciej Krzemiński