Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Dobra współpraca - sposoby integracji i skutecznego działania w praktyce wychowawczejProgram:

1. Integracja - zagadnienia ogólne.

2. Sposoby integrowania grupy.

3. Hierarchia i role grupowe.

4. Praca z klasa jako grupą.


Terminy realizacji:
19-11-2018 w godz. 15.00-17.30
26-11-2018 w godz. 15.00-17.30
05-12-2018 w godz. 14.00 - 16.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka