Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w postaci tradycyjnej i elektronicznej (seminarium)Program:
1. Rada pedagogiczna jako kolegialny organ szkoły:
- uprawnienia i zadania ustawowe rady pedagogicznej
- zasady prowadzenia zebrań rady pedagogicznej
- budowa uchwały rady pedagogicznej
- rodzaje uchwał rady pedagogicznej
- regulamin rady pedagogicznej
2. Ogólne zasady sporządzania protokołów
3. Protokołowanie w wersji tradycyjnej – wzór protokołu „załącznikowego”
4. Protokołowanie z wykorzystaniem technologii komputerowej:
- stosowanie jednolitych dokumentów
- tworzenie księgi protokołów


Cena: 100,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska