Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Doradztwo edukacyjno-zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły (powiat radziejowski)Program:

1.    Omówienie pracy w sieci oraz harmonogramu spotkań
2.    Zmiany w prawie oświatowym ze szczególnym  uwzględnieniem  zmian w doradztwie zawodowy
3.    Rola zespołu nauczycielskiego w procesie doradztwa
4.    Budowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
5.    Rola rodziców w procesie wyboru ścieżki rozwoju ucznia
6.    Rozpoznawanie cech osobowych uczniów
7.    Ścieżki kariery zawodowej uczniów
8.    Budowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa


Terminy realizacji:
27-09-2017 w godz. 15.00 - 18.00
10-06-2018 w godz. 15.00 - 18.00

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński