Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Doradztwo edukacyjno-zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły (powiat włocławski)Program:

1. Spotkanie organizacyjne związane z uruchomieniem sieci współpracy i samokształcenia
2. Doradztwo zawodowe w szkole – reforma programowa 2017/2018
3. Lokalny rynek pracy
4. Skala zdolności specjalnych
5. Pracodawcy w systemie szkolnictwa  i doradztwa zawodowego
6. Rola zespołu nauczycielskiego w procesie doradztwa
7. Podsumowanie pracy sieci
8. Tworzenie WSD
9. Bank narzędzi doradcy zawodowego, rozmowa doradcza

Terminy spotkań dla grupy - doradcy zawodowi z terenu działani Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubrańcu
07.11.2017; 28.11.2017; 11.01.2018; 13.03.2018; 25.04.2018; 04.06.2018; 2017/2018 praca na platformie Moodle

Terminy spotkań dla grupy - doradcy zawodowi z terenu działani Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim
13.11.2017; 13.12.2017; 18.01.2017; 16.03.2017; 10.05.2018; 08.06.2018 2017/2018 praca na platformie Moodle


Terminy realizacji:
07-11-2017 w godz. 15.00 - 18.00
08-06-2018 w godz. 15.00 - 18.00

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński