Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Doradztwo zawodowe od przedszkola do … (kurs online)Program:
  1. Realizacja doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach pracy szkoły.
  2. Każdy nauczyciel w roli doradcy zawodowego.
  3. Kiedy i jak wspierać ucznia/rodzica w doborze ścieżki rozwoju zawodowego?

Praca online: 06.02.2020-28.02.2020

 


Terminy realizacji:
06-02-2020 w godz.

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński