Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Doradztwo zawodowe w szkołach – zmiany w prawie oświatowymProgram:

Zmiany w prawie oświatowym w zakresie doradztwa zawodowego w szkole  i szkolnictwa zawodowego

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/19 - dyskusja


Terminy realizacji:
06-06-2019 w godz. 10.00 - 11.30

Cena: 0,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy, koordynatorzy WSDZ
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Agata Antkowska