Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Doradztwo zawodowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnejProgram:

 


Praca online:
01-11-2018 - 31-03-2019


Terminy realizacji:
11-10-2018 w godz. 15.00-18.00
07-02-2019 w godz. 15.00-18.00
17-05-2019 w godz. 15.00-18.00

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska