Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej w obszarze umiejętności interpersonalnych służących integracji społeczności szkolnej (kurs)Program:
1) Moduł nr 1
Wybrane elementy komunikacji interpersonalnej
• Komunikacja werbalna i niewerbalna
• Model komunikacji wg Shannona i Weavera
• Analiza zasad komunikacji werbalnej z zakresu sprawności mówienia – test autodiagnostyczny
• Analiza zasad komunikacji werbalnej z zakresu sprawności słuchania – test autodiagnostyczny
• Zasady przygotowania do trudnej rozmowy
• Zasady komunikacji z osobami roszczeniowymi
• Zasady dobrej komunikacji
2) Moduł nr 2
Wybrane elementy komunikacji interpersonalnej (c.d.). Modalność sensoryczna • Słownik „grypsery” dla pedagogów
• Przewodnik po grafologii
• Analiza zasad komunikacji niewerberbalnej wg S.P. Morreale
• Komunikacja niewerbalna. Postrzeganie
• Kanały sensoryczne w komunikacji, preferowane modalności sensoryczne
• Określenie własnego kanału komunikacji - test autodiagnostyczny
3) Moduł nr 3
Wybrane elementy negocjacji, manipulacji i asertywności
• Rodzaje, kryteria, strategie i zasady negocjacji
• Określenie własnej strategii negocjacji - test autodiagnostyczny
• Identyfikacja własnych aktywności, celów i wartości – test autodiagnostyczny (kwestionariusz zainteresowań zawodowych)
• Techniki manipulacji
• Asertywność. Przykłady strategii asertywnych – „zacięta płyta” i „odpowiedź odmowna”


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska
Prowadzący: specjalista zewnętrzny