Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Doskonalenie umiejętności pracy z grupą klasową (warsztaty)Program:
1. Efektywna komunikacja w klasie/szkole. Rozpoznawanie barier komunikacyjnych
2. Praca z klasą jako grupą. Procesy grupowe w klasie szkolnej
3. Budowanie konstruktywnych sytuacji wychowawczych

Terminy realizacji:
16-02-2022 w godz. 15.00-16.30
23-02-2022 w godz. 15.00-16.30

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka