Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego (warsztaty)Program:
1.Główne założenia wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego
2.Jak sprawić, by uczniowie mieli pomysł na napisania pracy?
3.Jak sprawić, aby pisanie stało się dla uczniów atrakcyjne i proste?
4.Motywowanie uczniów do realizacji wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty
5.Praktyczne wskazówki do wykorzystania w trakcie lekcji języka angielskiego
6.Ocenianie prac pisemnych zgodnie z wymogami egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Terminy realizacji:
01-12-2022 w godz.

Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Joanna Piernikowska