Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Doświadczanie na lekcjach fizyki (warsztaty)Program:
  1. Doświadczenia w podstawie programowej z fizyki.
  2. Zadanie czy doświadczenie?
  3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu fizyki.


Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele fizyki, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Maciej Krzemiński
Prowadzący: Tomasz Kocur