Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Doświadczanie na lekcjach fizyki (warsztaty)Program:
  1. Doświadczenia w podstawie programowej z fizyki.
  2. Zadanie czy doświadczenie?
  3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu fizyki.

Terminy realizacji:
15-03-2018 w godz. 14.30 - 17.45
27-03-2018 w godz. 14.30 - 17.45

Cena: 80,00 zł
Adresat: nauczyciele fizyki, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Aleksandra Łuniewska
Prowadzący: Aleksandra Łuniewska