Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Doświadczenia i obserwacje na biologii/przyrodzie w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
  1. Doświadczenia i obserwacje na lekcjach biologii/przyrody według nowej podstawy programowej.
  2. Metoda badawcza na biologii/przyrodzie.
  3. Realizacja doświadczeń i obserwacji wynikających z nowej podstawy programowej.
  4. Metoda badawcza na zajęciach terenowych

Terminy realizacji:
07-02-2018 w godz. 14.30 - 17.30

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele biologii, przyrody, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik