Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Dydaktyczne inspiracje w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie (seminarium)Program:
1. Zastosowanie elementów nowoczesnych technologii w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie
2. Nowoczesne metody dydaktyczne w nauczaniu WOS
3. Ciekawe metody i techniki pracy w zakresie nauczania edukacji ekonomicznej i prawnej na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

Terminy realizacji:
14-12-2021 w godz. 14.45-18.00
16-12-2021 w godz. 14.45-18.00

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Patryk Krzemiński