Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Dyrektor liderem zmian w szkole (seminarium)Program:
  1. Realizacja w roku szkolnym 2019/2020:
    a. podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa,
    b. priorytetów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
    c. wniosków z nadzoru Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
  2. Zmiany w prawie oświatowym.
  3. Forum wymiany doświadczeń, program seminariów dla dyrektorów poszczególnych typów szkół i placówek.

Terminy realizacji:
10-10-2019 w godz. 09.30-13.30

Cena: 0 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: Lena Tkaczyk