Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Dyrektor liderem zmian w szkoleProgram:

23.01.2018  - Edukacja włączająca
Program
1.    Podstawy prawne edukacji włączającej.
2.    Kierunki zmian w zakresie wspierania uczniów.
3.    Biopsychospołeczny model diagnozy ucznia.
4.    Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5.    Poradnik dla dyrektorów szkół „ Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”


Zmiany w Karcie Nauczyciela  - 09.03.2018
Program
1.    Awans zawodowy nauczyciela.
2.    Nowe zasady oceny pracy nauczyciela.
3.    Zmiany w obowiązkowym wymiarze godzin pracy  nauczycieli.
4.    Urlop zdrowotny nauczyciela.
5.    Uprawnienia socjalne i urlopy nauczycieli.

Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej w szkole podstawowej - 11.04.2018
Program
1.    Zadania dyrektora związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej.
2.    Jak realizować podstawę programową z biologii i geografii w okresie przejściowym?
3.    Monitorowanie realizacji podstawy programowej.


Terminy realizacji:
23-01-2018 w godz. 10.00 - 13.00
09-03-2018 w godz. 10.00 - 13.00
11-04-2018 w godz. 10.00 - 13.00

Cena: 90,00 zł zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik