Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Dyrektor liderem zmian w szkole (seminarium)Program:

07.02.2019

1. Narzędziownik  dyrektora  - sztuka obserwacji zajęć.

a) Obserwacja jako  metoda badawcza.

b) Obserwacja zajęć a prawo oświatowe.

c) Rodzaje arkuszy obserwacji.

d) Udzielanie informacji zwrotnej nauczycielom.

 

14.03.2019

2. Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna dyrektora.

a) Omówienie przepisów ustawy Karta Nauczyciela dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej dyrektora.

b) Omówienie przepisów ustawy Kodeks Pracy dotyczących odpowiedzialności porządkowej dyrektora.

c) Omówienie rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 poz. 741).

d) Przedstawienie uczestnikom warsztatów podstawowych zagadnień związanych z wszczęciem i prowadzeniem postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli i dyrektorów.

e) Ćwiczenia praktyczne – przykłady uchybienia godności zawodu nauczyciela  lub niedopełnienia obowiązków.

 

23.05.2019

3. Jak wykorzystać odkrycia neuronauk do podniesienia jakości pracy szkoły?

a) Nowy model edukacji, zmiany paradygmatów.

b) Podstawy neurodydaktyki.

c) Jak wykorzystać odkrycia neuronauk w praktyce szkolnej?

d) Szkoły przyszłości - Budzące się szkoły, szkoły daltońskie, gardnerowskie.


Terminy realizacji:
07-02-2019 w godz. 09.00-12.00
14-03-2019 w godz. 10.00-13.00
23-05-2019 w godz. 10.00-13.00

Cena: 100,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik