Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Dyrektor liderem zmian w szkole (seminarium)Program:

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik