Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Dyrektor szkoły - pracownik, pracodawca i menadżer (warsztaty)Program:
  1. Kompetencje, obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły wynikające z roli pracodawcy.
  2. Nawiązanie stosunku pracy w szkole z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi.
  3. Dyrektor szkoły jako organizator procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz oceny pracy.
  4. Dyrektor szkoły jako organizator pracy w szkole.

Terminy realizacji:
05-04-2018 w godz. 14.30 - 17.45
12-04-2018 w godz. 14.30 - 17.45

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Aleksandra Łuniewska
Prowadzący: Aleksandra Łuniewska