Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Dyslektyk na lekcjach języka obcego w szkole podstawowej (warsztaty)
Terminy realizacji:
01-04-2023 w godz.

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Joanna Piernikowska