Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Dziecko zagrożone specyficznymi trudnościami w uczeniu się (warsztaty online)Program:
1. Dysleksja - jak rozpoznawać dziecko zagrożone dysleksją?
2. Wsparcie dziecka zagrożonego dysleksją

Terminy realizacji:
12-10-2021 w godz. 15.00-17.15
19-10-2021 w godz. 15.00-17.15

Cena: 90,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska