Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Dzień z Erasmus+Program:

1. Warsztaty dla nauczycieli Dołącz do eTwinning

10.30 - 13.00

miejsce: Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

2. Mobilne Centrum Edukacyjne Erasmus+

13.00 - 15.00

miejsce: parking Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku


Terminy realizacji:
05-06-2019 w godz. 10.30-15.00

Cena: 0,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 7
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: Joanna Sołtysiak - Gurpinar