Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Edukacja antydyskryminacyjnaProgram:

Społeczno- polityczny kontekst współczesnych migracji

Prawne aspekty krajowych i europejskich regulacji dotyczących mowy nienawiści oraz przestępstw z nienawiści

Krytyczna analiza przekazów medialnych i promowanie praw człowieka w mediach społecznościowych

Obszary i metody edukacji antydyskryminacyjnej w szkole


Terminy realizacji:
22-02-2018 w godz. 10.00 - 12.30

Cena: 30 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka