Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Edukacja antydyskryminacyjna (warsztaty)Program:
  1. Społeczno-polityczny kontekst współczesnych migracji.
  2. Prawne aspekty krajowych i europejskich regulacji dotyczących mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści.
  3. Krytyczna analiza przekazów medialnych i promowanie praw człowieka w mediach społecznościowych.
  4. Obszary i metody edukacji antydyskryminacyjnej w szkole.


Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pedagodzy szkolni, wychowawcy
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka